تاريخ همواره در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرار داشته است. بيم از سوانح و بلاياي طبيعي مانند سيل، زلزله، طوفان، مرگ و بي سرپرست ماندن اعضاي خانواده وبه طور کلي بيم از حوادث غيرقابل پيش بيني، عواملي است که آرامش و آسايش را از انسان سلب مي کند و زندگي او را قرين نگراني و دلهره و تشويش مي سازد.بنابراين بايد وسيله مطمئن و هميشگي در اختيار باشد تا با آثار حوادث و سوانح مقابله کند و زيان ديدگان را مورد حمايت قرار دهد. نياز به اطمينان خاطر و جبران خسارت را مي توان علت پيدايش فکر بيمه در جهان دانست. در جوامع مختلف انجام چنين خدماتي بر عهده مؤسسات بيمه مي باشد. بيمه به عنوان يک صنعت در رشد و توسعه اقتصادي پايدار کشور نقش مهم و تأثيرگذاري دارد. امروزه بيمه يکي از ابزارهاي مهم اقتصادي و اجتماعي است که اتکاء به آن دربخش هاي مختلف تجاري، خدمات و اقتصادي اجتناب ناپذير است. ضمن اينکه از ديدگاه اقتصادي و اجتماعي در بسياري از تحليل ها بيمه را معياري براي رشد و توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي ذکر مي نمايند (طالقاني و تقي زاده، 1389).
آثار و مدارک به دست آمده در اثر تحقيقات نشان مي دهد که بيمه از زمان هاي قديم در ميان اقوام متمدن به صورت ساده و ابتدائي رواج داشته است و قدمت آن به 4500 سال قبل از ميلاد مسيح برمي گردد. در يونان قديم مؤسساتي دولتي نظير سازمان هاي بيمه اجتماعي يا مددکاري وجود داشته که به کمک درماندگان مي شتافته و از جمله تأمين زندگي افراد کهنسال را به عهده داشته است، در روم قديم نيز نمونه هاي از مستمري مادامالعمر وجود داشته است.به هرحال در تمام مراحل تاريخ، بشر هيچگاه از فکر پيشگيري از خطرها و پيش بيني و جبران پيامدها و آثار خطرهائي که عليرغم تمام تدابير پيشگيري واقع مي شدند، غافل نمانده است اما بي ترديد يکي از ابتکارات و ابداعات مترقي جامعه بشري جهت جبران خسارات، بوجود آوردن نهاد و مکانيسمي به عنوان بيمه است که سنگ بناي اوليه آن همانا کمک هاي متقابل افراد به يکديگر مد نظر قرار دادن اصل تعاون و همياري پس از بروز حادثه در کليه اقوام متمدن اوليه بوده است.
بدون شک با گذشت زمان، بيمه چه از نظر کيفيت و جه از نظر کميت به پيشرفت هاي زيادي نائل گرديده است و در هر دوره براساس نيازمنديهاي مختلف، انواع بيمه به تدريج بوجود آمده تا بتواند محيط امني را که مستلزم انجام فعاليت هاي تجاري، اقتصادي و اجتماعي مي باشد براي افراد و سرمايه هاي آنان فراهم آورده. (طباطبائي و صفري گيري، 1379).

2-15-2) تاريخچه پيدايش بيمه در ايران
در گذشته‌هاي دور، اولين نمونه ‌هاي بيمه در ايران باستان يافت شده است. طبق پژوهش ‌هاي باستان ‌شناسان و لوحه‌ها و اسناد به دست آمده، تخت جمشيد فارغ از تمام شگفتي‌ هايش از يك جنبه انساني نيز نسبت به بناهاي هم عصر خود برخوردار است.
براساس خشت نوشته هاي پيدا شده در تخت جمشيد ، تمام کساني که در تخت جمشيد کار مي کردند وحقوق مي گرفتند در آن زمان بيمه بوده اند. بيمه به شکل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي بمنظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همه افراد گروه يا جامعه در ايران سابقه طولاني داشته و همواره مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلامي و فرهنگي خود براي کمک به جبران خسارتهاي ناخواسته‌اي که براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر کشورها پيش مي آمد فعال و پيشگام بوده‌اند. با وجود اين شکل حرفه‌اي و امروزي آن براي اولين بار در سال
1269 هجري شمسي در کشور ما مطرح گرديده است. در اين سال مذاکراتي بين دولت ايران و سفارت روس بعمل آمد و متعاقب آن امتياز فعاليت انحصاري در زمينه بيمه و حمل و نقل براي مدت 75 سال به يک تبعه روس بنام لازارپلياکف واگذار شد. با اين وجود نامبرده ظرف مهلت سه ساله اي که جهت آغاز فعاليت بيمه‌اي براي وي در نظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شرکت بيمه مورد نظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وي سلب شد. متعاقباً در سال 1289 هجري شمسي دو شرکت بيمه روسي به نامهاي نادژدا و کافکازمرکوري اقدام به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند.
در سال ???? با تصويب قانون ثبت شرکت ها در ايران شرکتهاي بيمه اي انگليسي، آلماني، اتريشي، سوئيسي و امثال آن مانند : گستراخ- آليانس- ايگل استار- يورکشاير- رويال- ويکتوريا- ناسيونال سوئيس- فنيکس- اتحاد الوطني و … در ايران اقدام به ايجاد شعبه و نمايندگي کرده و به فعاليت بيمه اي پرداختند.
گسترش فعاليت‌هاي شرکت‌هاي بيمه خارجي مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ايراني کرد که تأسيس و فعاليت رسمي خود را از اواسط آبان‌ماه همان سال آغاز کرد.
تأسيس شرکت بيمه ايران را مي توان نقطه عطفي در تاريخ فعاليت بيمه کشور دانست زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائي مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي گرديد.
در سال ???? “شرکت سهامي بيمه ايران” با سرمايه صددرصد دولتي تأسيس شد. دو سال بعد از تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316 قانون بيمه در 36 ماده تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه ‌نامه‌هاي صادره بصورت اتکائي اجباري به شرکت سهامي بيمه ايران وضع شد. شرکت سهامي ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگي هاي شرکتهاي بيمه خارجي گرديده بود بطوري که در سال 1318 بيش از 75 درصد از بازار بيمه‌اي کشور در اختيار شرکت بيمه ايران قرار گرفت و پنج شرکت بيمه خارجي که در آن‌ زمان در ايران فعاليت مي کردند جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بيمه بازار شدند.اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هيئت دولت کليه شرکتهاي بيمه خارجي موظف شدند جهت ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار به عنوان وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تازماني ‌که اين مبلغ به پانصد هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کليه نمايندگي ها و شعب شرکتهاي بيمه خارجي در ايران به استثنا دو شرکت بيمه يورکشاير و اينگستراخ گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمه ايراني فراهم ساخت.
در سال ???? نخستين شرکت بيمه خصوصي به نام “بيمه شرق” در ايران تأسيس شد و تا سال ???? به تدريج هفت شرکت بيمه خصوصي ديگر به نام هاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد ، ساختمان و کار تأسيس شده و به فعاليت پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال 1316 کليه شرکتهاي بيمه موظف گرديدند 25 درصد از امور بيمه‌اي خود را به ‌صورت اتکائي اجباري به شرکت بيمه ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ارسال ليستهايي به نام بردرو که حاوي کليه اطلاعات راجع به بيمه‌ نامه‌هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شده توسط اين شرکتها بود انجام مي گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکت بيمه رقيب هيچگاه نمي توانست مورد رضايت و علاقه شرکتهاي بيمه واگذارنده باشد. از سوي ديگر با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليت‌هاي بيمه‌اي به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مي ‌گرديد
در سال ???? قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان و سايل نقليه موتوري زميني در قبال شخص ثالث که به” بيمه شخص ثالث اتومبيل “معروف است به تصويب رسيد.
با افزايش فعاليت بيمه اي در کشور در سال ???? “بيمه مرکزي ايران” تأسيس شد و وظايفي مانند تنظيم بازار بيمه کشور و هدايت آن از طريق تصويب آيين نامه ها و مقررات؛ توسعه و تعميم بيمه و شبکه کارگزاري و نظارت بر فعاليت هاي شرکت هاي بيمه اي به نمايندگي از دولت در بازار بيمه و انجام دادن بيمه اتکائي اجباري براي مؤسسات بيمه خصوصي به نام هاي ، تهران، حافظ، توانا و دانا تاسيس شدند.
در فاصله سال هاي ???? تا ???? چهار شرکت خصوصي به نام هاي ، تهران، حافظ، توانا و دانا تاسيس شدند. تا سال ???? چهار شرکت بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا به فعاليت مشغول بودند که در سال ???? شرکت بيمه تخصصي به نام بيمه صادرات و سرمايه گذاري با سرمايه بانک ها و بيمه ها (بيمه معلم ) تأسيس شد.
در سال ???? قانون تأسيس شرکت غيردولتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد لذا در سال ???? شرکت خصوصي حافظ در منطقه آزاد کيش و از سال ???? ساير شرکتهاي بيمه گرخصوصي از قبيل پارسيان، رازي، کارآفرين، توسعه، ملت، سينا، اميد ، سامان ، پاسارگارد، دي ، ميهن و … تأسيس شدند و در حال حاضر نيز تعداد شرکتهاي بيمه گر رو به افزايش مي باشد.

2-16) انواع بيمه
براي رسيدن به يک طبقه بندي مناسب، بازارهاي بيمه را به پنج حوزه :
– بيمه فردي
– بيمه خانوار
– بيمه کسب و کار
– بيمه مزاياي کارکنان
– و بيمه اجتماعي تقسيم مي کنيم
در تقسيم بندي ديگر انواع اصلي بيمه عبارتند از :
– بيمه هاي بازرگاني
– بيمه هاي دولتي (عمومي)
بيمه هاي بازرگاني خود به بيمه هاي :
– اشخاص ( عمر، حوادث، درمان)
– اشياء
– مسئوليت
– زيان پولي
تقسيم مي شوند و بيمه هاي دولتي نيز شامل بيمه هاي اجتماعي مي باشند ( طالقاني و تقي زاده، 1389).
2-17) آيا بيمه نوعي خدمت است ؟
به منظور استفاده درست و بهينه از آميخته بازاريابي در امور بيمه، بايد قبل از هر اقدامي مشخص مي کنيم که آيا بيمه را نيز مي توان در زمره امور خدماتي قرارداده و فعاليت هاي بازاريابي مخصوص خدمات را در مورد آن پياده نماييم يا نه ؟ در اين خصوص پنج عامل از خصوصيات خدمت را در مورد بيمه مورد بررسي قرار مي دهيم:
2-17-1) گذرا و موقتي بودن خدمات
بيمه يکي از خدماتي است که مي تواند در مدت زمان طولاني ادامه يابد.بنابراين فاقد ويژگي اول که همانا گذرا و موقتي بودن آن است، مي باشد.
2-17-2) مردم
با در نظر گرفتن عناصر عهد وپيمان که در ارتباط بيمه اي بايد وجود داشته باشد، اهميت مردم در بيمه به اندازه هر نوع خدمت ديگر و شايد بيشتر از هر نوع ديگر باشد.
2-17-3) فناپذيري
بيمه امکان ذخيره سازي را نيز دارد و فناپذير نيست و در بعضي از بيمه ها، مثل بيمه نامه زندگي اين امکان به راحتي وجود دارد.
2-17-4) يکبار مصرف بودن
اين مورد متغير است، زيرا در بعضي رشته هاي انبوه مثل بيمه هاي اتومبيل، درجه بالاي استاندارد سازي وجود دارد و يکبار مصرف نيست.
2-17-5) تأثير گذاري مشتري
اين مورد هم متغير است اما مي بينيم که تصورات و پيش ادراک مشتري، عامل مهم در خريد بيمه يا منصرف شدن او از اين کار است. با اين وصف بيمه خدمت صرف نيست، اما مثل خدمات گرايش بيشتري به نامرئي و ناملموس بودن دارد. علي ايحال وقتي بيمه را با رضايت مندي مشتري مرتبط مي سازيم، بيمه نوعي خدمت تلقي مي شود و اصول بازاريابي خاص خود را دارد.

2-18) مشتري
در مباحث مربوط به بازاريابي و فروش، مشتري به مخاطبي گفته مي شود که توانايي يا استعداد خريد کالا و يا خدمتي را داشته باشند. در اين تعريف توانايي يعني امکان پرداخت وجه و استعداد به مفهوم درک وشناخت مزيت هاي کالا و خدمتي که موجب تأمين بخشي از نيازهاي مخاطب مي شود بکار گرفته شده است.

مشتريان داخلي
شکل 2-2 : انواع مشتريان در زنجيره ارزش داخلي و خارجي (حبيبي و گيلاني نيا،1388)

مشتري شخصي حقيقي يا حقوقي است که محصول يا خدمتي را دريافت مي کند. مشتريان به طور کلي به دو گروه مشتريان داخلي و

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید